เพิ่มยอดขาย

ขยายกลุ่มลูกค้าด้วย

เพิ่มยอดขาย

ขยายกลุ่มลูกค้าด้วย

ทำไมควรโฆษณาบน

LINE TIMELINE

93% ของคนที่มีโทรศัพท์มือถือ ใช้ Line

แทบทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้งาน Line Chat และพร้อมเห็นโฆษณาของคุณ

36.9 ล้านผู้ใช้งาน

จำนวนผู้ใช้งานบนระบบ Line ต่อเดือน

1,500 ล้าน Impression

จำนวนครั้งที่มีคนรับข่าวสารบน Line Timeline ต่อเดือน

มากกว่า 1,000 ล้าน ยอดวิวต่อเดือน

จำนวนยอดวิวบน Line Timeline ต่อเดือน

ทำไมควรโฆษณาบน LINE TIMELINE

93% ของคนที่มีโทรศัพท์มือถือ ใช้ Line

แทบทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้งาน Line Chat และพร้อมเห็นโฆษณาของคุณ

36.9 ล้านผู้ใช้งาน

จำนวนผู้ใช้งานบนระบบ Line ต่อเดือน

1500 ล้าน Impression

จำนวนครั้งที่มีคนรับข่าวสารบน Line Timeline ต่อเดือน

มากกว่า 1,000 ล้าน ยอดวิวต่อเดือน

จำนวนยอดวิวบน Line Timeline ต่อเดือน

โฆษณาธุรกิจของคุณได้ทั้งบน LINE TIMELINE และ LINE TODAY

โฆษณาธุรกิจของคุณได้ทั้งบน LINE TIMELINE และ LINE TODAY

กำหนดเป้าหมายโฆษณา

ในแพลตฟอร์ม LAP มีฟีเจอร์ในการเลือกกำหนดเป้าหมายของการโฆษณา ดังนี้ Region (ภูมิภาค), Gender (เพศ), Age (อายุ), OS (ระบบปฎิบัติการ), Interest (ความสนใจ) และ Audience (การกำหนดเป้าหมายผู้ชม)

เก็บค่าของผู้ชมด้วย LINE TAG

3. ชนิดของ LINE TAG

1. Base Code : การใส่ LINE Base Code นั้นต้องใส่ลงในส่วน <Header> ของหน้าเว็บ
เพื่ออนุญาตให้แท็กของ LINE เก็บข้อมูลของ User ในธุรกิจของคุณ

2. Conversion : การใส่โค้ด Conversion นั้นสามารถใส่ลงในหน้าเว็บที่ต้องการวัดค่า Conversion

3. Custom Event การใช้งานของ Customer Event Code เพื่อเก็บข้อมูลของหน้าเว็บได้อย่าง
มีอิสระโดยใช้เหตุการณ์ที่กำหนดเองได้

Lookalike Audience

สร้างกลุ่มลูกค้าที่เหมือนลูกค้าเดิมของคุณ เพื่อขยายฐานลูกค้า
ให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการโฆษณา LINE TIMELINE

ตัวอย่างการโฆษณา

LINE TIMELINE

ตำแหน่งของการโฆษณาบน LINE ADS PLATFORM

ตำแหน่งของการโฆษณาบน

LINE ADS PLATFORM

 

LINE TIMELINE ADS คือ

เครื่องมือทำการตลาดบนช่องทาง Timeline ของแอปพลิเคชัน LINE เป็นลำดับแรกทั้งในรูปแบบแบนเนอร์หรือวิดีโอ เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกระดับสามารถ ทำการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

LINE TIMELINE ADS คือ

เครื่องมือทำการตลาดบนช่องทาง Timeline ของแอปพลิเคชัน LINE เป็นลำดับแรกทั้งในรูปแบบแบนเนอร์หรือวิดีโอ เพื่อช่วยผู้ประกอบการทุกระดับสามารถ ทำการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

PACKAGE

PACKAGE